Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

År 2020 skyddade vi drygt 8 000 hektar till framtiden

Hökvattsån i Krokoms kommun har ett klart och friskt vatten som gör att bland annat flodpärlmusslan trivs. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Under 2020 fick vårt län 13 nya naturreservat. De flesta består av skog med höga naturvärden men även vattendrag har skyddats.

De 13 nya naturreservaten omfattar cirka 8 100 hektar mark varav cirka 3 200 hektar är produktiv skogsmark.

Sammanlagt betalades det ut drygt 154,5 miljoner kronor i markersättningar till ägare av fastigheter i Jämtlands län under förra året med avsikten att bilda naturreservat.

Rekordstora ersättningar till markägare

– Naturvårdsverket betalade år 2020 ut rekordstora belopp i ersättningar till markägare i Jämtlands län för att vi ska kunna bilda naturreservat.

– Dessa ersättningar har gjort det möjligt att skydda områden med höga naturvärden runt om i vårt län till kommande generationer, säger Per Sander, chef för Naturskydd och förvaltning på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Skyddade områden till fjälls

Av de 13 beslutade reservaten är de två största i fjällområden med mycket höga naturvärden knutna till skogen. De är Övre Rånddalen söder om Hede som omfattar 4 266 hektar samt Duvviegaejsie i Krokoms kommun, som omfattar 1 597 hektar.

131 nya reservat i Sverige

I hela landet ökade ytan av naturreservat med drygt 159 000 hektar 2020. Det innebär att ännu mer värdefull natur och alla dess arter är skyddad för framtiden, från fjällnära skogar till ängar och hagar, våtmarker och artrika marina miljöer.

Det finns nu 5 242 naturreservat i Sverige och sammanlagt över 5 miljoner hektar naturreservat. De nya naturreservaten har bildats både av länsstyrelser och av kommuner.

– Det tillkom färre, nya naturreservat under 2020 än under de senaste åren, men i gengäld var ökningen av skyddad areal väldigt stor. Det mesta av utökningen, närmare 133 000 hektar, är marina reservat, det vill säga havsmiljöer, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket.

Varje hektar ett viktigt steg för framtiden

Syftet med att bilda naturreservat är oftast att skydda värdefull natur och arter för att bevara biologisk mångfald, men det kan även vara att säkra människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser.

- En rik biologisk mångfald med ekosystem i balans är en förutsättning för ett hållbart samhälle och vårt liv här på jorden. Att skydda värdefull natur är därför bokstavligen livsviktigt.

- Därför har Sverige beslutat om flera olika mål för hur mycket skog, våtmarker, marina miljöer, sjöar och vattendrag som behöver skyddas. Där är vi inte än, men varje ny hektar är ett viktigt steg framåt, säger Maano Aunapuu.

Läs mer:

Se exempel på nya naturreservat Länk till annan webbplats.

Antal och areal för naturreservat i Sverige - totalt och per län Länk till annan webbplats.

I Strömhöjdens naturreservat får du uppleva riktigt gammal skog som fått sköta sig själv under lång tid. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kontakt

Per Sander

Chef Naturskydd och förvaltning