Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Läget längs fjällederna varierar stort i länet

Vinterled i området kring Vålådalen 2 mars 2021. Foto: Martin
Svedberg, Länsstyrelsen Jämtlands län

Vinterled i området kring Vålådalen 2 mars 2021. Foto: Martin Svedberg, Länsstyrelsen Jämtlands län

Förhållandena längs våra vinterleder förändras snabbt beroende på väder. Därför är det viktigt att ta reda på hur det ser ut i området du tänker besöka.

Förutom att snötäcket minskar vid varmare väder påverkas även isar och vattendrag, som kan skapa problem längs leden.

Hastigt väderomslag påverkar

Den senaste tidens blidväder under februari–mars har påverkat föret till fjälls. Det är över lag mycket vatten på isarna men de är fortfarande tjocka, längs de statliga markerade vinterlederna.

Snötäcket är tunt i de västligaste delarna av länet. En del bäckar har börjat gå upp, vilket kan påverka framkomligheten. Även mängden snö varierar stort i länet.

Ta alltså reda på hur förhållandena ser ut i det område som du planerar att besöka.

Vinterled i området kring Vålådalen 2 mars 2021. Foto: Martin Svedberg, Länsstyrelsen Jämtlands län

Kontakt

Wictoria Wadman

Handläggare

Telefon 010-2253329