Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ta del av länets kulturarv genom film

En skugga från en människa på en husfasad. 

Ett fysiskt besök till en kulturmiljö är tyvärr inte möjligt för alla, och då kan film vara ett alternativ. I samverkan med Jamtli har tre nya filmer producerats med inslag från tre av länets kommuner.

Under 2020 har en flottningsmiljö i Ragunda kommun, ett vikingatida gravfält på Långön i Hoting, Strömsunds kommun och ett rengärde i Tjoren, Njaarke sameby i Åre kommun filmats.

Jamtli har under tre år fått bidrag från oss på Länsstyrelsen för att tillgängliggöra kulturmiljöer i länet med hjälp av film.

Flottningslämningar i Ragunda

Flottningslämningar finns i många vattendrag i länet. I Ragunda var den största flottningsepoken under 1800- och 1900-talen. Flottningen har satt spår både i landskapet och i folks minne. I filmen visas exempel på vilka typer av lämningar man kan stöta på i landskapet och berättelser om flottarnas vardag.

Gravfältet på Långön – Ångermanländsk vikingatid

I gravarna på Långön hittades flera mycket fina fynd. Gravfältet har även varit föremål för diskussioner rörande de begravdas etniska och kulturella tillhörighet. Var de samer eller inte?

I de inre delarna av Ångermanland utmärkte sig dessa personer genom att skaffa sig exklusiva föremål från området kring Östersjön. Kanske genom handel med skinn? I filmen visas landskapet kring Långön, gravhögarna i närbild och fynd från gravarna, som idag ligger i magasin i Stockholm.

Rengärdet i Tjouren – Njaarke sameby

Denna film handlar om Tjouren, ett viste vid Mjölkvattnet, som varit centralt i undersökningarna för tjugo år sedan.

Filmen visar ett rengärde, där dateringar och pollenprover visar att platsen användes för renskötsel för över 1 000 år sedan. I filmen skildras även en reseberättelse från 1886. Där berättas om vilka som bodde i området, hur det såg ut och hur de använde rengärdet.

Kontakt

Katarina Johansson

Kulturmiljöhandläggare