Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna samverkar för jämställdhet i norrlänen

Länsstyrelserna i de fyra norrlänen satsar på gemensamma nätverksträffar med fokus på jämställdhetsfrågor. Syftet är att erbjuda kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte till tjänstepersoner som har i uppdrag att arbeta med jämställdhetsfrågor i sin organisation. Åsa Regnér (assisterande generalsekreterare vid FN samt biträdande högsta chef för UN Women) och Annika Karlsson (Jämställdhetsmyndigheten) medverkar vid första nätverksträffen den 4 mars.

Länsstyrelserna i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland arrangerar en digital nätverksträff inför uppmärksammandet av Internationella kvinnodagen 2021. Nätverksträffen tar avstamp i den så kallade Pekingplattformen, en global handlingsplan för jämställdhet, som fyllt 25 år.

- Vi behöver påminnas om det viktiga arbete vi alla gör! Genom vårt jämställdhetsarbete bidrar vi till att stärka demokratin och strävan i uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna, säger Irina Enbuska von Schantz, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen Norrbotten.

Nätverksträffen inleds av Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län. Medverkande under dagen är Åsa Regnér, assisterande generalsekreterare vid FN samt biträdande högsta chef för UN Women och Annika Karlsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Även goda exempel ur det regionala jämställdhetsarbetet kommer att presenteras.

- Kommande generationer blir inte automatiskt jämställda, det är ett ständigt pågående arbete. Genom att dela erfarenheter med varandra kan vi komma långt, säger Jenny Långström, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i fokus

Nätverksträffen den 4 mars är den första av återkommande träffar för tjänstepersoner som arbetar med jämställdhetsfrågor i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten eller Västernorrland. Syftet är kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Deltagarna erbjuds ett forum där de kan lyfta aktuella frågeställningar, och samtidigt ta del av andras framgångsfaktorer samt utmaningar i arbetet för jämställdhet.

- Vi ser behovet av mer kunskap, inom exempelvis könsuppdelad statistik och genusanalys. Det är även viktigt att vi tillsammans synliggör de goda effekter som vårt jämställdhetsarbete bidrar till, säger Ingegärd Pettersson, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen Jämtland.

Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda, och arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål.

- Vi verkar inom en på många sätt expansiv region, och vi kan också vara starka förebilder i jämställdhetsarbetet, säger Monica Forsman, särskilt sakkunnig i jämställhet vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontakt

Ingegärd Pettersson

Särskilt sakkunnig i jämställdhet