Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter lodjur 2021

Lodjur

Licensjakt på lodjur i år, 2021, får utföras inom sex av länets åtta jaktområden för lodjur. Jakten får utföras från och med 1 mars till och med 15 april och omfattar 17 lodjur.

Lodjursstammen i länet har under ett flertal år legat över förvaltningsmålet om 24 föryngringar. Syftet med beslutet är att genom licensjakten nå målet för lodjursstammens storlek i länet. Samtidigt ska det tas hänsyn till de övergripande nationella målen för lodjursstammens utveckling.

– I vårt län är licensjaktens främsta syfte att minska de skador som lodjur orsakar rennäringen, berättar Moa Walldén, handläggare på viltfunktionen, Länsstyrelsen Jämtlands län.

Nyheter för året

Licensjakten kommer i år att innefatta sex av länets åtta områden för lodjursjakt. I område sex och åtta kommer ingen licensjakt att genomföras, då bedömningen är att inte tillräckligt många föryngringar har dokumenterats i detta område.

Inom område två kommer jakten att riktas mot singeldjur och jakten omfattas därför av ett bakspårningskrav.

– Bakspårning är ett krav för att säkerställa att hona med ungar inte skjuts av misstag, vilket är viktigt eftersom reproduktionen ska säkerställas i de områden som är minst problematiska för rennäringen, säger Moa Walldén.

Jaktområdena har inför årets jakt justerats något, men är i stort samma områden som används 2018–2020. Varje jägare bör inför jakten försäkra sig om att denna vet var jaktområdets gränser går.

Information om återstående tilldelning och anmälan om fällt eller påskjutet djur

Information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde finns på en särskild telefonsvarare hos Länsstyrelsen. Informationen uppdateras minst en gång per dygn, men alltid efter att ett lodjur fällts. Jägare ska därför uppdatera sig minst varje timme för att alltid ha aktuell information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde.

– Det är viktigt att rapportering av fällt lodjur sker snarast, senast inom en timme från den tidpunkt då djuret fälldes, poängterar Moa Walldén.

Information om antal djur som återstår och rapportering om påskjutet lodjur har samma telefonnummer, 010-225 30 40.

Mer information

Webbsidan Licensjakt på lodjur

Beslut om licensjakt på lodjur 2021 (Aktuella jaktbeslut och domar) Länk till annan webbplats.

Karta över områden licensjakt på lodjur 2021 Pdf, 1.7 MB.


Kontakt

Moa Walldén

Naturvårdshandläggare

Emma Andersson

Vilthandläggare