Risk för skogsbrand i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 6: Rådgivning en framgångsrik metod för pandemitillsyn

Blurrad bild på människor i shoppingcenter

Foto: Smith Chetanachan/Mostphotos

Länsstyrelserna har under den gångna veckan fortsatt med rådgivning och information, som visat sig vara en framgångsrik metod för att uppnå rättelse. Under den gångna veckan har Länsstyrelsen i Västmanland beslutat om ett första föreläggande.

– Länsstyrelsernas bedömning är att det fortfarande finns många funderingar kring den nya covid-19-lagen, inte minst inför kommande sportlov. De verksamhetsutövare som har fått besök har genomgående varit positiva till länsstyrelsernas tillsynsbesök. Alla län rapporterar om ett bra samarbete med verksamhetsutövare under kontrollerna, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

De avvikelser som konstateras handlar framför allt om att verksamheter brister i att dokumentera vilka åtgärder de har vidtagit. Andra brister som uppmärksammas är behov av bättre rörelseriktningsrutiner, trängselvärdar som kan uppmana kunder/besökare att följa restriktionerna eller fungerande kösystem för att reglera antalet personer i lokalerna. Länsstyrelsen konstaterar också att information på andra språk än svenska fyller en viktig funktion.

- De informationsblad på andra språk som länsstyrelserna har tagit fram gör stor nytta och bidrar till att brister kan åtgärdas av verksamhetsutövare, vilket i sin tur minskar smittspridningen, säger Anna Carlsson.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, vecka 6 Pdf, 83.5 kB.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar, badhus, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 150 kilometer, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt

Anna Carlsson

Nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Telefon: 010-225 02 90