Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I april förnyas systemet för vädervarningar

För att du ska hinna förbereda dig. 

I mitten av april ersätts nuvarande varningsklasser med gul, orange och röd varning, där röd är den allvarligaste varningsnivån.

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer, förnyar SMHI sina vädervarningar så att lokala och regionala konsekvenser av ett väder blir tydligare. I det nya varningssystemet, som införs 14 april, ersätts nuvarande varningsklasser med gul, orange och röd varning, där röd är den allvarligaste varningsnivån.

Vädervarningar är viktiga för att hjälpa oss att bedömma faror som kan uppstå till följd av en väderhändelse och avgöra hur besvärliga vädersituationer ska hanteras.

Dagens vädervarningar bygger på fasta värden som är lika över landet. Till exempel mängden snö som väntas falla eller förväntad vindstyrka. Men konsekvenserna av vädret kan skilja sig mycket beroende på var i landet eller under vilken årstid det inträffar.

– I södra delarna av landet kan det bli problem med framkomlighet och annat redan vid mindre snömängder, medan det ofta krävs större snömängder i de norra delarna för att det ska få samma påverkan, säger Else-Marie Norin på samhällsenheten på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Regionalt anpassade varningar

I det förnyade varningssystemet övergår SMHI till regionalt anpassade tröskelvärden som bygger på förväntade konsekvenser i ett visst område.

– Genom att tröskelvärdena skiljer sig mellan olika delar av landet ska en varning för snö upplevas lika relevant oavsett om du bor i Kalmar eller i Åre, säger Else-Marie Norin.

De nya vädervarningarna tar också hänsyn till riskfaktorer som när på dygnet eller året en väderhändelse inträffar eller hur effekterna av en tidigare väderhändelse kan påverka konsekvenserna av ett nytt oväder.

Nya varningsnivåer: gul, orange, röd

En viktig skillnad jämfört med nu är att SMHI lämnar klass 1-, 2- och 3-varningarna och går över till gul, orange och röd varning.

Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället. Grunden i det nya vädervarningssystemet är att det ska varnas när det behöver varnas.

– Målet är att såväl samhället som privatpersoner ska få bättre möjlighet att kunna förbereda sig inför svåra väderlägen. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas, säger Else-Marie Norin.

Symbolerna för de nya vädervarningsnivåerna: gul varning, orange varning och röd varning

Symbolerna för gul, orange och röd varningsnivå som införs i april i år. Illustration: SMHI

Gul varning signalerar att vädret kan innebär konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.

Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.

Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten.

Läs mer om vad de olika varningsnivåerna innebär på www.smhi.se Länk till annan webbplats.

Regional bedömning via Länsstyrelsen

Inför utfärdandet av en vädervarning kan SMHI ta kontakt med Länsstyrelsen som får möjlighet att komplettera SMHI:s bedömingsunderlag, om det finns ytterligare lokala och regionala riskfaktorer som SMHI kan behöva känna till.

– Länsstyrelsen kan då ta kontakt med kommuner, räddningstjänster och andra som sitter inne på lokal kunskap och om det finns något som är viktigt att uppmärksamma SMHI på. De väger sedan in detta i sitt beslut om hur varningen ska utformas, säger Else-Marie Norin, och tillägger att det förstås inte alltid kommer att finnas tid för SMHI att samverka i förväg.

Prenumerera på vädervarningar

Aktuella vädervarningar finns på smhi.se och i SMHIs väderapp. I väderappen går det även att prenumerera på lokala och regionala vädervarningar som pushnotiser till mobiltelefonen. Varningar rapporteras också i Sveriges radio P1 och P4.

‎SMHI:s väderapp för iPhone i Apple Store Länk till annan webbplats.

SMHI:s väderapp för androidtelefoner på Google Play Länk till annan webbplats.

Det nya vädervarningssystemet är planerat att införas 14 april 2021. Från 1 februari och fram till införandet genomför SMHI en kampanj i sociala medier för att förbereda allmänheten inför övergången. Vi på Länsstyrelsen kommer att sprida SMHI:s kampanj i våra sociala kanaler.

Läs mer om det nya vädervarningssystemet

Förnyade vädervarningar | SMHI Länk till annan webbplats.

Fact sheet in English about new weather warnings Länk till annan webbplats.

Kontakt

Else-Marie Norin

Projektledare krisberedskap