Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samarbete mellan aktörer skapade säkra vinterdestinationer

Skidor vid en trapp. Foto: Joakim Boman

Tack vare det gedigna arbete som länets kreativa företagare, flexibla anställda, duktiga vårdpersonal och anpassningsbara destinationsbolag och kommuner har lagt ner har det varit möjligt att hålla våra vinterdestinationer öppna och samtidigt följa de restriktioner och råd som gäller.

– De rapporter vi får visar att det fungerat mycket väl under storhelgerna. Jag är stolt över allt de arbete som har lagts ner för att göra det möjligt att välkomna besökare, trots den pågående pandemin, och jag vill tacka alla som arbetat med detta, säger vikarierande landshövding Susanna Löfgren.

Planeringen inför vintersäsongen har pågått hela hösten. Samarbetet mellan alla länets aktörer har fungerat väl, inte minst kontakterna mellan aktörerna och regionen. Mindre turistdestinationer har också fått hjälp av större destinationer. Den bedömning som gjordes före jul var att beredskapen var god och att skidorterna har vidtagit alla åtgärder som behövs.

– För ett län som vårt, där besöksnäringen är en så viktig del av näringslivet är företagens framtid helt beroende av att de lyckas erbjuda besöksmål där det är lätt att följa råd och restriktioner så att smittan inte ökar, säger Susanna Löfgren.

– Vi vill rikta en stor eloge till alla aktörer som verkligen har ställt om verksamheten för att det ska vara tryggt och säkert för alla. Näringslivet har haft ett mycket tufft år och det gynnar hela länet att vi kan fortsätta bedriva verksamhet säger Anders Byström, regional utvecklingsdirektör i Region Jämtland Härjedalen.

Regionen ökar alltid bemanningen på hälsocentralerna under turistsäsongerna, vilket naturligtvis har gjorts även i år.

– Under hela hösten har vi haft en samordningsgrupp som jobbat tillsammans med hälsocentralerna för att vara förberedda inför säsongen. Personalen har gjort ett fantastiskt jobba för att säkerställa vård till både befolkningen och de som besöker oss, säger Anna Fremner, tillförordnad primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen.

En mängd åtgärder har vidtagits

I skidsystemen har en mängd åtgärder vidtagits, med utgångspunkt i de riktlinjer som SLAO, Sveriges Liftanläggningars organisation, har tagit fram. Exempel på sådana är att liftköerna gjorts glesare, platserna i värmestugor har blivit färre, onlinebokningar har införts, after skin är inställd, backarnas öppettider har förlängts och kövakter finns.

– Alla de åtgärder som har vidtagits och alla påhittiga lösningar vi sett verkar ha gjort det möjligt för besökarna att använda digitala lösningar, hållit avstånd, undvika trängsel och följa råd och rekommendationer. Vi får också höra att besökarna vill att vissa av åtgärderna permanentas, säger Susanna Löfgren.

Med lärdomar från julen och nyåret börjar nu planeringen inför den fortsatta vintersäsongen.

– Det goda samarbetet mellan alla olika aktörer, som präglat arbetet med den här pandemin, bådar gott för att vi ska kunna fortsätta välkomna besökare till vårt län, säger Susanna Löfgren.

Kontakt

Susanna Löfgren

Länsråd

Anneli Zetterström

Landshövdingens sekreterare