Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om kungörelsedelgivning till fastighetsägare av Ragunda Österåsen s:2 (Österåsens by), Ragunda kommun, enligt 49 § delgivningslagen (2010:1932)

Fastighetsägare till Ragunda Österåsen s:2 äger rätt till detaljerad information om hur fastigheten berörs av vägrestaurering som ska genomföras av ägare av servitutsrätt; Länsstyrelsen Jämtlands län.

Länsstyrelsen Jämtlands län äger via servitut, med stöd av beslut från Lantmäteriet, ärendenummer: Z14166, rätt att iståndsätta, underhålla och använda befintlig skogsbilväg i Ragunda kommun som i norr startar vid Hölleforsens kraftverk och som sedan löper söderut och parallellt med Indalsälven i cirka 4 kilometer.

Vägen löper bland annat genom fastigheten Ragunda Österåsen s:2.

Tilltänkt start för vägrestaureringsprojektet är mitten av januari 2021 med avslut senast den sista maj samma år.

Länsstyrelsen, genom angiven kontaktperson nedan, finns tillgänglig för frågor och för att ge mer information i ärendet.

Om ni är lagfaren delägare i Ragunda Österåsen s:2 med bevis som styrker detta ombeds ni ta en snar kontakt med Länsstyrelsen.

Vid skriftväxling ange diarienummer 512-7786-2020.

Kontaktperson:

Hanna Triumf, naturvårdshandläggare

e-post, hanna.triumf@lansstyrelsen.se

telefon 010-225 33 28

 

Läs beslutet Pdf, 139.6 kB.

Läs Lantmäteriakten Pdf, 12.1 MB.

Kontakt

Hanna Triumf

Naturvårdshandläggare