Publiceringsdatum: 12 maj 2020

Senast uppdaterad: torsdag 14 maj, 08.27

Beslut om bildande av naturreservaten Falkberget, Hundtjärnåsen och Grimsåvallen

Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda två reservat i Bräcke kommun och ett i Åre kommun.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om bildande av följande naturreservat:

  • Falkberget, diarienummer 511-162-2020 i Bräcke kommun
  • Hundtjärnåsen, diarienummer 511-555-2020 i Bräcke kommun samt
  • Grimsåvallen, diarienummer 511-4569-2015 i Åre kommun.

Besluten berör fastigheterna:

  • Holmsjö 1:89,
  • Lillgården 1:3,
  • Östbyn S:2,
  • Lund 2:61 samt
  • Åre Äng 1:30.

Besluten finns tillgängliga under tiden 14 maj till 4 juni 2020 hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7 i Östersund.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 4 juni 2020.

Ange diarienummer för respektive naturreservat.

Beslut för bildande av naturreservatet FalkbergetPDF

Beslut för bildande av naturreservatet GrimsåvallenPDF

Läs beslut för bildande av naturreservatet HundtjärnåsenPDF

Kontakt