Publiceringsdatum: 16 mars 2020

Förslag till beslut för bildande av naturreservatet Knätten

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tagit fram ett förslag till beslut för bildande av naturreservatet Knätten i Härjedalens kommun.

Förslaget berör samfälligheterna Ytterberg S:1, S:7, S:13 och S:14. Dessa samfälligheter delges härmed. Naturreservatsförslaget skickas ut per post till kända berörda sakägare och finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7 och här på vår webb fram till och med 15 april 2020.

Eventuella synpunkter skickas skriftligt till jamtland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund, märkt med diarienummer 511-6484-2019 senast den 15 april 2020.

Förslag till beslut för bildande av naturreservatet KnättenPDF

Kontakt

Lisa Linck

Naturvårdshandläggare