Publiceringsdatum: 12 mars 2020

Senast uppdaterad: torsdag 2 juli, 10.43

Information om coronaviruset

Coronaviruset väcker fortfarande många frågor. Länsstyrelsen följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Var källkritisk

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Hit kan du ringa vid frågor

Har du allmänna frågor om sjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Om du upplever att du har symptom ska du ringa 1177 för att komma till Sjukvårdsupplysningen.

Lättade reserestriktioner i sommar

Från den 13 juni får symptomfria personer resa inom Sverige. Beslutet baseras på en minskad smittspridning i landet och bygger på att alla tar ett fortsatt stort personligt ansvar och följer rekommendationer om social distans.

Lättade reserestriktioner i sommar (Regeringen)länk till annan webbplats

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset (Utrikesdepartementet)länk till annan webbplats

Regeringen beslutade den 17 mars att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Ett tillfälligt förbud mot resor till EU via Sverige med anledning av covid-19 (Regeringskansliet)länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att man tänker igenom om inrikes resor är nödvändiga att genomföra, speciellt till och från storstadsområden.

Tänk över om resan verkligen är nödvändig (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher.

Läs mer om stöd till hyresvärdarlänk till annan webbplats

Information till företagare

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Håll dig uppdaterad om nya coronaviruset och covid-19 (Tillväxtverket) länk till annan webbplats

Samlad information för företagare på regeringens webbplats länk till annan webbplats

Företagsakuten – garantiprogram för företag

Riksgälden ställer ut kreditgarantier för i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftigalänk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas insatser för näringslivet i samband med covid-19

I samband med att konsekvenserna för svenskt näringsliv förorsakade av Covid-19 blivit tydliga sände organisationen Svenskt Näringsliv ut en uppmaning till flera av Sveriges myndigheter, däribland länsstyrelserna, med några önskemål och åtgärdsförslag vilka följer här:

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Tidigarelägga utbetalning av företagsstöd.
 • Korta ner betalningstider till leverantörer.
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
 • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Informationsskyltar om att hålla avstånd

På skyltarna visas en kort film med budskapet ”Att hålla avstånd är att visa omtanke”. Budskapet ges på åtta språk, svenska, pashto, dari, arabiska, albanska, ryska, polska och somaliska.

Materialet är framtaget av Länsstyrelserna, MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Om du vill använda affischer eller filmer till digitala skyltar kan du ladda ner dem nedan.

bild på affisch, text på olika språk. Håll avstånd visa hänsyn

Information på sydsamiska

Aellieh årroeh skïemtjh gietskene. Dellie datnem jïh mubpide vaarjelidh skïemtjedidh. Daesnie jienebh raerieh guktie maahtah suetiem heerredh.

På Folkhälsomyndighetens webb hittar du information på sydsamiska om covid-19 och allmänna råd om hur du skyddar dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats

Våra nyheter

Här hittar du nyheter vi publicerat med anledning av covid-19.

 • Länsstyrelsen ska ta fram plan för eventuella nya utbrott av covid-19


  2020-07-10
  Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19 i höst. Uppdraget ska vara klart och redovisat för regeringen senast den 1 september. Länsstyrelsen i Hallands län samordnar uppdraget.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Länsstyrelsen ska samordna arbetet om lägesbilder rörande social problematik


  2020-06-15
  Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Det blir en annorlunda sommar


  2020-06-11
  Coronaviruset har gjort att det inte blir några stora skolavslutningar, studentfiranden och inte heller någon Storsjöcup eller Storsjöyra.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats

Information in other languages

Here you can find information about covid-19 in other languages.

Information about covid-19 from The Public Health Agency of Sweden länk till annan webbplats

News about covid-19, Sveriges Radio länk till annan webbplats

Film on how you can protect yourself and others from covid-19 länk till annan webbplats

Krisinformation.se

Här finns samlad information och länkar till ansvariga myndigheter. Webbplatsen Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad information om covid-19länk till annan webbplats

Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Region Jämtland Härjedalen länk till annan webbplats

Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp. Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om covid-19.

Vårdguiden 1177.se länk till annan webbplats

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheterlänk till annan webbplats

Myndigheten för delaktighet

Tillgänglig information om pågående smittspridninglänk till annan webbplats

Myndigheten för stöd till trossamfund

En viktig del av trossamfundens verksamhet är att erbjuda riter och ceremonier för olika skeden i livet. Här hittar du information om de lagar och regler som rör begravningsväsendet i Sverige samt grundläggande information om trossamfundens olika traditioner gällande begravningar och avskedsceremonier.

Begravningar och avskedsceremonierlänk till annan webbplats

Försäkringskassan

Statistik inom socialförsäkringsområdetlänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

Reseinformation med anledning av coronaviruset.

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats

Regeringen

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset länk till annan webbplats

Skydda äldre från Covid-19

Folkhälsomyndigheten uppmanar fortfarande att alla personer över 70 år, både friska och sjuka ska begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt.

Tillhör du målgruppen, be om hjälp med exempelvis att handla mat och förnödenheter.

Är du nära någon som tillhör målgruppen, erbjud dem hjälp som kan hindra dem från att riskera att smittas.

Erbjudande av resurser

På nedanstående länkar kan du anmäla om du kan leverera sjukvårdsmaterial, om du vill jobba med service eller om du har något annat stöd att erbjuda.

Intresse av att leverera sjukvårdsmateriel med anledning av covid-19länk till annan webbplats

MSB - Har du stöd att erbjuda?länk till annan webbplats

Om Länsstyrelsens arbete och samverkan i länet

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet. Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan Regionen och länets alla åtta kommuner genom att hålla alla uppdaterade om läget och förmedla frågor och svar mellan aktörerna.

Länsstyrelsens krisstab

Sedan 17 mars jobbar Länsstyrelsen i stab vilket innebär att ett antal länsstyrelseanställda dagligen arbetar med situationen covid-19.

Just nu befinner vi oss i ett läge där vi noga följer vad som händer på det nationella planet samtidigt som vi står i daglig kontakt med olika aktörer i länet för att få en samlad regional lägesbild.

Vi genomför bland annat samverkanskonferenser där länets kommuner och Regionens smittskydd deltar tillsammans med länets båda räddningstjänstförbund, Polisen, SOS, Länstrafiken, Swedavia, Migrationsverket samt Norra Militärregionen med flera.

Vi deltar även i den nationella samverkan som sker mellan ansvariga myndigheter.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Kontakt

Länsstyrelsens mediatelefon