Publiceringsdatum: 6 februari 2020

Naturreservat Djupdalsbäcken, delgivning

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tagit fram ett förslag till beslut för bildande av naturreservatet Djupdalsbäcken i Bräcke kommun.

Förslaget berör samfälligheterna Alanäset S:9, S:10 och fs:11. Dessa samfällighetsägare delges härmed.

Naturreservatsförslaget skickas ut per post till kända berörda sakägare och finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7 fram till och med 19 mars 2020.

Eventuella synpunkter skickas senast den 19 mars 2020 skriftligt till jamtland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.

Märk med diarienummer 511-8286-2019.

Läs förslag till beslutetPDF

Kontakt