Publiceringsdatum: 4 februari 2020

Senast uppdaterad: tisdag 4 februari, 14.41

Länsstyrelsen övar totalförsvar över länsgränserna

Foto: Mostphotos.com

Nu tar Länsstyrelsen tillsammans med länets aktörer steget in i nästa del av Totalförsvarsövning 2020. Fokus ligger nu på samverkan över länsgränserna.

Den första delen av den största totalförsvarsövningen på över 30 år är nu avklarad. I nästa del av övningen övar vi att klargöra roller, ansvar, tillämpning av regelverk och arbetsformer för samverkan i en fiktiv situation, där höjd beredskap råder och Sverige är under väpnat angrepp.

Övningen ska tydliggöra roller och ansvar i det civila försvaret och detta gör vi tillsammans med aktörer inom militärregionen.

Sverige är uppdelat i fyra militärregioner: norr, mitt, väst och syd. Vårt län tillhör Norra militärregionen tillsammans med Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Länsstyrelsens och kommunernas roller

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet och ska samordna det civila försvaret i länet. Det handlar exempelvis om att verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas på bästa och mest effektiva sätt i händelse av höjd beredskap och krig.

Länets aktörer är också viktiga för totalförsvaret. En kommun har ansvar för sitt geografiska område och ska verka för att samhället ska fungera så likt vardagen som möjligt i händelse av krig. Exempelvis måste skola, vård och omsorg prioriteras.

Vi övar nu tillsammans för att stärka Sveriges totalförsvar och vår motståndskraft. Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra!

Läs mer på vår webbsida Totalförsvarsövning 2020

Kontakt

Patrik Lundgren

Projektledare krisberedskap

Maria Kanka

Beredskapsdirektör