Publiceringsdatum: 16 december 2019

Senast uppdaterad: måndag 16 december, 13.53

Nu diskuteras framtidens hållbara skogsbruk i Jämtlands län

Foto: Thomas Möller, Mostphotos.se

Onsdagen den 18 december samlas 40 personer på Torsta Naturbruksgymnasium i Ås. De kommer att få ta del av nya analyser som gjorts i Skogsprogramsarbetet. De analyserna handlar om skyddad skog (exempelvis naturreservat) och om jämställt skogsbruk.

Deltagarna kommer att samtala om samarbete och samverkan för att hitta lösningar för skogens användning som kan:

  • bidra till hållbart brukande,
  • bevara skogen samt
  • bidra till arbetstillfällen och landsbygdsutveckling.

Just nu tar vi fram ett skogsprogram för Jämtlands län när det gäller skogens användning. Skogsprogrammets strategiska dokument tar sikte på 2030. Det handlar om utveckling till ett mer hållbart skogsbruk där skogens alla värden tas med. Det är viktigt eftersom många olika behov och intressenter måste vara överens om hur skogen ska användas.

Arbetet med att ta fram ett skogsprogram leds av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Det sker tillsammans med Region Jämtland-Härjedalen och Skogsstyrelsen.

Ett programråd (referensgrupp) bildades första oktober 2019. I rådet sitter representanter för många olika organisationer. Exempelvis är renskötseln, skogsbruket, de ideella naturvårdarna och de som arbetar med turism representerade.

Samverkan är viktigt

- Vi måste använda skogen på ett klokt sätt för att möta utmaningarna kring klimatförändringen. Vi ska fasa ut fossila bränslen exempelvis diesel och bensin. Ska vi klara det krävs det att vi samarbetar och jobbar hårt, säger landshövding Jöran Hägglund.

Följande kontaktpersoner finns på plats onsdag den 18:e december mellan klockan 9.30 och 13.00.

  • Peter Andrén, enhetschef länsstyrelsen Jämtlands län, telefon 010-225 32 04
  • Vanja Strand, projektledare för det regionala skogsprogrammet,
    telefon 0660-26 65 52

Kontakt