Publiceringsdatum: 3 december 2019

Senast uppdaterad: tisdag 3 december, 09.10

Företag och föreningar får allt svårare att hantera kontanter

Pengar ur en bankomat. Foto: mostphotos.se

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019. Här konstateras att tillgången till kontanttjänster fortsätter att minska och att allt fler använder olika typer av digitala betaltjänster. Det har även blivit svårare för företag och föreningar att sätta in sina dagskassor.

− I Jämtlands län har vi en situation som i stort sett ser ut som i övriga landet när det gäller kontanttjänster. Det som många gånger skiljer sig mellan länen är utbudsalternativen i antal och i avstånd. Försvinner det en uttagsautomat, servicebox eller ett ställe att betala räkningar kontant över disk så kan det vara mycket långt till nästa ställe, säger Tommy Sjöling, samordnare vid Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Kontanternas vara eller icke vara har varit en central frågeställning under de senaste åren. Frågorna som ofta har diskuterats är bland andra: – Vad får kontan­terna kosta och vad händer vid en samhälls­störning? De här frågorna tydliggör också att de grundläggande betaltjän­sterna inte ska hanteras som en isolerad företeelse.

Betaltjänsterna är en del av en samhälls­viktig service och inte minst kopplat till vår lands­bygd i länet. Som en fortsatt del i den dialog som Länsstyrelsen har med bland andra betaltjänstaktörerna så kommer vi att genomföra en aktivitet nu på torsdag ”När betalsystemet kraschar – konsekvenser för samhället när betalsystemet slutar fungera”. Där kommer offentliga och privata aktörer att mötas för att dels diskutera och dels få information om Riksbankskommitténs förslag samt en föredragning om händelse- och beroendekedjor från studien kopplad till samhällsstörningar i betalsystemet. Och där kommer definitivt kontanter och dagskassehanteringen diskuteras.

Årets nationella bevakningsrapport lyfter fram dagskassehantering som en stor utmaning där det brister i tillgång, både för företag och föreningar inom glest befolkade områden. Statistiken visar att det i dagsläget finns drygt 1 000 platser som erbjuder dagskassehantering i landet. Det är nästan en halvering av antal platser sedan 2016.

− Minskningen har varit påtaglig under året. Flera länsstyrelser lyfter problematiken med att allt fler serviceboxar tas bort och inte ersätts med någon annan lösning. Längre avstånd till dagskassehantering leder till ökade kostnader, en högre arbetsbelastning och kan även innebära ökade säkerhetsrisker, säger Johanna Jansson och Sara Ehrenberg, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster.

Länsstyrelserna bedömer att det är viktigt att öka den digital delaktighet för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. Det krävs både fler utbildningsinsatser och ökad möjlighet till personlig service.

Kontakt

Tommy Sjöling

Regional samordnare för grundläggande betaltjänster