Publiceringsdatum: 28 november 2019

Senast uppdaterad: torsdag 28 november, 14.00

Länsstyrelsen säger ja till bearbetningskoncession i Stekenjokkområdet

Foto: jagen51/Mostphotos.com

Länsstyrelsen säger ja till bearbetningskoncession i Stekenjokkområdet. Det sker i ett så kallat yttrande efter kompletterande information från företaget Vilhelmina Mineral AB.

Länsstyrelsen har tidigare i år sagt ja till en ansökan om bearbetning av mineraler i området. Men nyligen har ansökan kompletterats av bolaget efter synpunkter från Länsstyrelsen i Västerbottens län. Även berörda samebyar och sametinget, har haft synpunkter.

Därför har Länsstyrelsen i Jämtlands län fått in ansökan en gång till.

Bolagets kompletteringar består av information om:

  • vilka tider under vinterperioden som gruvdriften planeras,
  • hur transporterna av utbruten malm till Joma i Norge ska ske och om
  • en gruvverksamhet kan påverka de Natura 2000-områden som ligger i Västerbottens län.

Om både Länsstyrelsen i Jämtland och Västerbotten säger ja till ansökan om bearbetningskoncession så kan Bergsstaten bevilja en koncession till Vilhelmina Mineral. Länsstyrelsen i Västerbottens län har ännu inte fattat beslut.

FAKTA:
Koncession betyder att man får till­stånd av regering eller myndighet att driva viss verksamhet.

Vad innebär en bearbetningskoncession?

  • Genom beslutet om koncession avgörs vem som har rätt att utvinna de mineraler som finns i området.
  • Ett bolag som beviljas bearbetningskoncession har rätt att under 25 års tid förfoga över de mineraltillgångar som finns i marken i det utpekade området.
  • Bolaget ska visa att det har förutsättningar att utvinna och ekonomiskt tillgodogöra sig fyndigheten.
  • Bolaget ska ta hänsyn och utföra arbetet på ett sätt som är lämpligt i förhållande till andra viktiga samhällsintressen.
  • Bergsstaten är den statliga myndighet som lämnar så kallade bearbetningskoncessioner.
  • Minerallagen redovisar de ämnen och mineraler som är så viktiga för samhällets försörjning att staten bestämmer vem som får nyttja mineralet eller ämnet.
  • För att en gruva ska kunna öppnas krävs förutom bearbetningskoncession även ett miljötillstånd.

För mer information:

Länk till Bergsstatenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till minerallagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Martin Jakobsson

Miljöskyddshandläggare