Publiceringsdatum: 18 november 2019

Senast uppdaterad: måndag 18 november, 09.06

Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

Foto: Christian Delbert/Mostphotos.se

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan.

Världshälsoorganisationen, WHO, klassar antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot människors hälsa globalt.

Bakom antibiotikaveckan - World Antibiotic Awareness Week den 18–24 november - står WHO och flera internationella organisationer.

Syftet är att sätta fokus på vikten av att ha fungerande antibiotika i framtiden.

– Även om Sverige är ett av länderna i spetsen när det gäller arbetet mot antibiotikaresistens måste vi fortsätta arbeta brett, långsiktigt och strukturerat med frågorna, säger Märta North, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Alla kan göra något för att skydda antibiotikan

Mycket av dagens moderna sjukvård bygger på tillgång till verksam antibiotika. För att bevara antibiotikans förmåga att rädda liv krävs fortsatta insatser på många områden.

– Alla kan göra något för att skydda antibiotikan, till exempel bara använda antibiotika när det är nödvändigt eller att lämna in överbliven antibiotika på apoteket och följa vaccinationsprogrammet, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Sverige har en låg användning av antibiotika hos både människor och djur, internationellt sett. Därför har vi också en förhållandevis lägre förekomst av resistenta bakterier.

Den svenska samverkansfunktionen med 25 myndigheter och organisationer inom sektorerna Människors och djurs hälsa, livsmedel, miljö och forskning arbetar med frågan utifrån ett helhetsperspektiv. Vi är en av myndigheterna i samverkansfunktionen.

Landets länsstyrelser utför kontroll av läkemedelsanvändningen både ute på gårdar med livsmedelsproducerande djur och hos veterinärerna i länet.

– Det hör till ovanligheterna att vi hittar något att anmärka på vad gäller antibiotikaanvändningen, säger länsveterinär Åsa Regnander Dahl.

– Veterinärer och djurhållare känner till vilka regler som gäller och är måna om att använda antibiotika endast när det verkligen behövs.

Fakta: Skydda antibiotikan

I Sverige står 25 myndigheter och organisationer inom sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön, bakom informationsinsatsen Skydda antibiotikan.

Syftet är att sätta ljus på hur värdefull antibiotikan är, och visa att vi alla behöver hjälpa till att skydda den.

Läs mer om skydd av antibiotikalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Åsa Regnander Dahl

Länsveterinär

Telefon 010-2253250