Publiceringsdatum: 30 augusti 2019

Senast uppdaterad: fredag 30 augusti, 15.25

Hög risk att drabbas av harpest vid årets jakt på hare

Söndag den 1 september börjar harjakten som många jägare ser fram emot. I år finns dock en högre risk än tidigare att som människa drabbas av harpest.

Folkhälsomyndigheten rapporterar att utbrottet väntas växa ytterligare under september. Även från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) rapporteras fler än vanligt döda och smittade harar.

I länet har tre fall på hare konstaterats fram till den 30 augusti i år. Dessa tre harar har hittats i Bergs, Ragundas och Strömsunds kommuner.

Det här kan du göra för att skydda dig

 • Rapportera fynd av döda harar till SVA.
  • Vidrör inte självdöda harar utan handskar.
  • Rapportera ditt fynd till SVAlänk till annan webbplats som kommer kontakta dig om det är ett fall av intresse att skicka in för undersökning.
 • Använd handskar när du tar ur den skjutna harens organ. Tvätta händerna efteråt.
  • Om man vid urtag ser en stor mjälte och/eller vita prickar i levern ska man inte öppna mer utan stoppa haren i en påse för att senare skicka in haren för analys hos SVA.
 • Tillred harköttet ordentligt.
  • Studier har visat att ej tillräckligt tillagat kött kan utgöra en infektionsrisk.
  • Fryst harkött kan innehålla bakterier.
 • Bär täckande klädsel och använd myggmedel.
  • Den vanligaste infektionsvägen för människor är via bett av infekterade myggor.
Förändringar i organ vid harpest. Foto: SVA.

Förändringar i organ vid harpest där man ser framför allt vita härdar (nekroser, det vill säga vävnadsdöd) i benmärg, mjälte och lever. Foto: SVA

Kontakt