Publiceringsdatum: 27 augusti 2019

Senast uppdaterad: måndag 11 november, 10.38

Länsledningen gör kommunturné

Karta med kommungränser och loggor

Under hösten 2019 kommer landshövding Jöran Hägglund tillsammans med länsråd Susanna Löfgren att besöka länets samtliga kommuner.

Syftet med besöken är att ha en gemensam dialog kring kommunernas utveckling, vilka utmaningar som finns i dag samt berätta om Länsstyrelsens olika uppdrag och möjliga samarbetsfrågor.

– Jag har genom åren som landshövding genomfört många kommunbesök vilket jag uppskattat mycket. De har lärt mig en hel del om respektive kommuns specifika förutsättningar och utmaningar, säger landshövding Jöran Hägglund.

Förra hösten var det val och nu är det dags för en ny kommunturné.

– Nu när nya ledamöter har valts in i kommunernas olika beslutsorgan så tycker jag att det är lämpligt med nya besök i kommunerna.

Träffarna är även bra tillfällen för kommunerna att ta upp frågor som är angelägna för dem.

Följande datum är inplanerade:

  • 29 augusti Bräcke
  • 3 september Östersund
  • 8 oktober Härjedalen
  • 17 oktober Berg – INSTÄLLT – nytt datum meddelas senare
  • 5 november Åre – INSTÄLLT – nytt datum meddelas senare
  • 12 november Strömsund
  • 27 november Ragunda
  • 28 november Krokom – INSTÄLLT – nytt datum meddelas senare

Vi på Länsstyrelsen arbetar för en hållbar utveckling i länet och är en länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

För att bli framgångsrika i vårt uppdrag är det viktigt att utvecklar förtroendefulla relationer med dem som vi finns till för. Kommunerna är några av alla viktiga aktörer vi samarbetar med.

Kontakt

Maria Anstett-Andersson

Utvecklare

Thomas Jarnehill

Kommunikatör