Publiceringsdatum: 12 augusti 2019

Senast uppdaterad: måndag 12 augusti, 10.25

Inställd småviltjakt i delar av Ruvhten Sijtes sameby

Från Natureit Map

Länsstyrelsen har med stöd av rennäringsförordningen beslutat att avlysa vissa jaktområden för småviltjakt inom Ruvhten Sijtes sameby. Jaktförbudet gäller till den sista oktober 2019.

De områden som berörs är TÄ3b, TÄ3c, TÄ4, TÄ5a, TÄ5b, TÄ6 och TÄ8. Orsaken till avlysningen är en begäran från Ruvhten Sijte om att avlysa småviltsjakten i hela samebyns åretruntmarker.

Efter överläggningar med Länsstyrelsen minskades det aktuella området till att omfatta de viktigaste sensommar- och höstlanden, och tidsmässigt är en gräns satt till den 31 oktober.

Läs hela beslutet härPDF

Karta hos NatureIT som visar vilka områden som har avlystslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Tommy Dadell

Naturvårdshandläggare