Publiceringsdatum: 30 juli 2019

Eldningsförbud upphör

Eldningsförbud upphör. Illustration: MSB

Eldningsförbudet i Jämtlands län upphör som planerat den 30 juli, klockan 12.00. Lägre temperaturer, högre luftfuktighet och lokalt regn gör att en förlängning inte anses nödvändig.

Helgens mycket varma temperaturer har mattats, vilket har medfört att risken för skogsbränder har minskat avsevärt. Därför bedömer Länsstyrelsen Jämtlands län, Räddningstjänsten Jämtland och Räddningstjänsten Åre gemensamt att eldningsförbudet som rått i länet sedan fredagen den 26 juli kan upphöra som planerat den 30 juli 12.00.

Anledningen till att brandrisken har minskat är dels att kalla kvälls- och nattemperaturer skapar dagg som gör att det översta jordlagret i skog och mark blir betydligt mindre lättantändligt. Den högre luftfuktigheten och lokala regnskurar har också bidragit till att spridningsrisken har minskat.

Parterna påminner dock om att man alltid ska vara försiktig och vaksam när man eldar i naturen.

Kontakt

Patrik Lundgren

Projektledare krisberedskap