Publiceringsdatum: 25 juli 2019

Eldningsförbud 26–30 juli

MSB:s officiella symbol för eldningsförbud

Länsstyrelsen Jämtlands län har utifrån väderläget och risken för skogsbrand beslutat att införa eldningsförbud 26–30 juli.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark i stora delar av Jämtlands län. Enda undantaget är fjällområden över 500 meters höjd. Förbudet gäller från och med fredag 26 juli klockan 12.00 till tisdag 30 juli klockan 12.00.

Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser och använda friluftskök. Tänk på att det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad om vad som gäller där du befinner dig.

 

Vanliga frågor om eldningsförbud


Får jag grilla och laga mat på gasolkök i min egen trädgård?

Ja

Får jag grilla och laga mat på engångsgrill i min egen trädgård?

Ja

Får jag grilla och laga mat på kolgrill i min egen trädgård?

Ja

Får jag grilla och laga mat på låga på brygga eller på båt i sjön?

Ja

Får jag grilla och laga mat på låga utomhus vid mitt fritidshus?

Ja

Får jag grilla och laga mat på låga vid iordningsställda grillplatser så att risken för spridning är låg?

Ja

Får jag elda trädgårdsavfall, rivningsavfall eller gräs?

Nej

Får jag använda elgrill?

Ja

Får jag tända en cigarett?

Ja, men fimpen ska tas omhand och inte hamna i naturen

Får jag elda i vedspis eller kamin?

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad

Får jag elda i min badtunna?

Ja, om den är placerad så att risken för spridning till vegetation är obefintlig

Får jag elda i min bastu?

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad

Får jag använda fyrverkerier?

Nej

Får jag utföra heta arbeten yrkesmässigt, till exempel svetsning på hårdgjorda ytor?

Ja, men var aktsam på din omgivning och på var gnistor hamnar

Får jag använda metallkap eller metallslip?

Ja, men var aktsam på din omgivning och på var gnistor hamnar

 

Kontakt