Publiceringsdatum: 5 juli 2019

Senast uppdaterad: måndag 16 september, 10.18

Helt nytt investeringsstöd till laddstationer och nya pengar till Klimatklivet

I vårändringsbudgeten tillfördes nya pengar till Klimatklivet och samtidigt införs ett nytt bidrag till laddstationer.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. För att förenkla för dem som söker stöd för laddstationer vid bostadsrättsföreningar, flerbostadshus och arbetsplatser lanseras ett helt nytt stöd för icke-publik laddning under sommaren.

– Att det införs ett enkelt stöd att söka för större fastighetsägare är mycket välkommet, säger Sofie Hjortsberg, handläggare på Länsstyrelsen i Jämtlands län. När det finns laddinfrastruktur på plats kommer intresset för att ersätta fossildrivna bilar med laddbara fordon att öka markant. På sikt är målet att transportsektorn ska bli helt fossilfri och vi ser stora fördelar med en elektrifiering av fordonsflottan.

Samtidigt skjuts nya pengar till för Klimatklivet. En första ansökningsomgång kommer att vara öppen 15–28 augusti och sen blir det en ny omgång i oktober. Regelverket kring stödet kommer också att revideras med syfte att öka effektivitet och klimatnytta. Bland annat kommer fler kunna få stöd för att öka jordbrukets klimatnytta, medan möjligheten att söka stöd för informationsinsatser försvinner.

– En styrka med Klimatklivet är att stödet är teknikneutralt. Det viktigaste kriteriet vid fördelning av stödet är hur stor klimatnytta åtgärden förväntas ge. Ju större utsläppsminskning per investerad krona, ju större chans att få bidrag, förklarar Sofie Hjortsberg.

Under sommaren och hösten bjuder vi på Länsstyrelsen in till informationsträffar om de nya stöden. På dessa möten kommer vi att informera om stöden och om vilka regler som gäller kring vem som kan söka, vad man kan söka stöd för och hur man söker.

– Vi vill gärna stötta företagare och organisationer som vill göra olika typer av klimatinvesteringar, säger Sofie Hjortsberg. De är välkomna att kontakta oss direkt eller att anmäla sig till våra informationsträffar, mer information finns på vår hemsida. Villaägare som vill installera laddstationer ska dock söka så kallat ladda-hemma-stöd hos Naturvårdsverket.

Kontakt

Sofie Hjortsberg

Handläggare