Publiceringsdatum: 1 juli 2019

Senast uppdaterad: måndag 1 juli, 08.43

Fortsatt bostadsbrist i länets tätorter

Bostadsförsörjningen i länet kommer att förbättras på sikt. Trots det är det fortfarande bostadsbrist i många av länets tätorter. Det konstaterar Länsstyrelsen i sin rapport om bostadsmarknaden i Jämtlands län.

Det finns flera utmaningar som försvårar möjligheten att lösa bostadsbehovet. Det handlar bland annat om anpassningar för specifika målgrupper men också om brist på nybyggnad i flera kommuner.

Det byggs mycket även i länets fjällvärld, där efterfrågan för permanentbostäder blandas med den nationella efterfrågan för turistiskt boende, särskilt i större destinationer som Åre, Funäsdalen och Vemdalen.

En del av länets bestånd kommer också att kräva ökat underhåll och renovering samt anpassningsinsatser på sikt.

Bostadstrender i länet:

  • Bostäder byggs där det är lönsamt, men är inte helt anpassat efter var behovet är störst.
  • Flyktingmottagandet till länet minskar vilket gör att efterfrågan på bostäder minskar i vissa tätorter.
  • Behovet av flera hyresrätter finns kvar även i kommuner med vikande befolkningsunderlag.
  • Bostadsbyggandet kan lösa bostadsbehovet för hushåll med höga inkomster och god ekonomi.
  • Prisutvecklingen på andrahandsmarknaden i attraktiva områden hindrar hushåll med en svagare betalningsförmåga att flytta dit.

– Bostadsförsörjning handlar inte om enbart att bygga bostäder säger Pietro Marciano, samhällsplanerare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

– Målet med arbetet är att utveckla en bostadsmarknad där det finns ett tillräckligt stort och prisvärt utbud av bostäder för alla plånböcker och önskemål, säger Pietro Marciano.

Anpassning och renovering kan skapa nya boenden för äldre

Bostadsbeståndet i länet skulle kunna nyttjas effektivare i kommunerna genom en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Att anpassa och renovera befintliga fastigheter kan skapa nya boenden för de äldre som i dag bor i småhus

– De bostäder vi har i länet skulle kunna utnyttjas effektivare. Det handlar bland annat om att det kommer att krävas mer underhåll och renovering i framtiden. Vissa bostäder behöver också anpassas efter särskilda behov, säger Pietro Marciano.

Kontakt

Lillemor Landsten

Biträdande enhetschef, Samhällsenheten

Telefon 010-2253375