Publiceringsdatum: 28 juni 2019

Senast uppdaterad: fredag 28 juni, 10.31

Åter tillåtet att vistas i områden som drabbades av skogsbranden 2018

Det är nu åter tillåtet för allmänheten att vistas i de brunna områdena Storbrättan samt Lillåsen/Fågelsjö i Härjedalens kommun. Länsstyrelsen har nu upphävt förbudet att vistas i dessa områden eftersom vi bedömer att riskbilden nu förbättrats i förhållande till läget i höstas.

Riskerna är dock högre i de brunna områdena än i andra. Vi vill därför uppmana dig som vill besöka dessa områden att vara försiktig och uppmärksam på till exempel träd som kan ha skadade rotsystem.

Kontakt

Staffan Edler

Handläggare krisberedskap