Publiceringsdatum: 27 juni 2019

Senast uppdaterad: onsdag 24 juni, 14.17

Hur förverkligar vi Sveriges energi- och klimatpolitik på regional nivå?

Hand som håller en planta. Foto: mostphotos.se

Klimatfrågan är ett så kallat metaproblem, för stort för någon organisation att lösa på egen hand. Flera länsstyrelser och regioner har därför samlat kommuner, myndigheter, företag, akademi och civilsamhälle i Klimatråd, för att accelerera klimatarbetet och samarbeta kring konkreta åtgärder för energiomställning och klimatanpassning.

Trots likartade utmaningar har samverkan mellan klimatråden varit liten. På denna workshop kommer representanter för fem av Sveriges Klimatråd, bland annat landshövdingar och regionföreträdare, att dela med sig av erfarenheter och diskutera möjligheter att utveckla Klimatrådsarbetet även över länsgränserna.

Tid

Måndag 1 juli 2019, klockan 12.00–13.00.
Detta event har redan ägt rum!

Plats

Donnerska huset, Donners plats 1 (Visby)

Medverkande:

  • Minoo Akhtarzand, landshövding, Västmanlands län
  • Magnus Berntsson, miljönämndens ordf, Västra Götalandsregionen
  • Karin Bäckstrand, professor samhällsvetenskaplig miljöforskning, Klimatpolitiska rådet
  • Anders Danielsson, landshövding, Västra Götalands län
  • Göran Enander, landshövding, Uppsala län
  • Otto Hedenmo, forskare samverkan, Jönköping University
  • Jöran Hägglund, landshövding, Jämtlands län
  • Helena Jonsson, landshövding, Jönköpings län
  • Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen

Arrangörer:

Klimatrådet Jönköpings län, Miljö- och klimatrådet Västmanlands län, Miljö- och klimatråd Uppsala län, Klimatråd Jämtlands län, Klimatråd Västra Götaland

För frågor kontakta:

Andreas Olsson, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Jönköpings län
010-223 64 74, andreas.olsson@lansstyrelsen.se

Lars Jonsson, samordnare hållbar samhällsutveckling, Länsstyrelsen Jämtlands län
076-146 34 11, lars.z.jonsson@lansstyrelsen.se

Kontakt