Publiceringsdatum: 19 juni 2019

Senast uppdaterad: onsdag 19 juni, 16.45

Fagerbäcken blev länets 200:e naturreservat

Fagerbäcken

Att skydda naturområden är en av länsstyrelsernas viktigaste arbetsuppgifter. Denna månad har Jämtlands 200:e naturreservat bildats i Fagerbäcken i Härjedalens kommun.

Ibland behöver naturområden skyddas från viss aktivitet, och då kan länsstyrelsen välja att bilda ett naturreservat på platsen. Målet kan vara att skydda känsliga växter eller livsmiljöer för hotade djurarter, eller att bevara naturen mer generellt.

Ett område kan förklaras som naturreservat av olika anledningar, förklarar Per Sander, chef för naturskydd och förvaltning vid Länsstyrelsen Jämtlands län. Det kan till exempel vara för att bevara biologisk mångfald eller göra området tillgängligt för friluftsliv. Men det kan även vara för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Det nya reservatet Fagerbäcken är 77 hektar stort och ligger mellan Ytterhogdal och Sveg.

Fakta om naturreservat

  • Naturreservat kan inrättas för att skydda en specifik art eller livsmiljö, eller till skydd för förutsättningarna för friluftsliv.
  • Det finns regler om vad man får och inte får göra i ett naturreservat, men inte fler än vad som behövs för att uppnå skyddet. Inskränkningarna får inte bli mer omfattande än vad som behövs för att uppnå syftet med skyddet.
  • Naturreservat kan vara välbesökta och omtyckta, men får oftast inte samma status och antal besökare som en nationalpark.
  • Markägaren till ett naturreservat behöver inte vara staten utan det är vanligt med andra markägarkategorier som till exempel privata skogsägare, aktiebolag, stiftelser eller kommuner.
  • Naturreservat beslutas av kommun eller länsstyrelse.
  • Totalt skyddas 575 000 hektar i Jämtlands län som naturreservat, vilket motsvarar 11,6 procent av länets yta.

Kontakt

Per Sander

Chef Naturskydd och förvaltning