Publiceringsdatum: 7 juni 2019

Senast uppdaterad: fredag 7 juni, 16.06

Tolv miljoner till bredband i Tännäs, Ljusnedal, Lit och Östersund

Bredband på landsbygden

Länsstyrelsen har fattat beslut om stöd till utbyggnad av bredbandsinfrastruktur på landsbygden.

I Jämtlands län kan de som investerar i utbyggnad av bredbandsinfrastruktur få 50 procent av de stödberättigade utgifterna.

Sista ansökningsdag var 14 mars 2019 och det kom in sex stycken ansökningar om stöd på cirka 36 miljoner kronor.

I maj beviljades stöd till tre projekt om totalt cirka 12 miljoner kronor.

Tre av ansökningarna återkallades av sökanden då intresset för att ansluta sig var för lågt för att projekten skulle kunna genomföras.

Sista ansökningsdag för nästa beslutsomgång är den 26 september 2019. Till nästa beslutsomgång finns cirka 49 miljoner kronor kvar i budgeten.

Nedanstående ansökningar får ta del av bredbandsmiljonerna i den femte beslutsomgången.

Beviljade ansökningar

Organisation

Område

Kommun

IP Only Networks AB

Östersund/Lit/Åskott/Rannåsen/Smedsta

Östersund/Krokom

Härjeåns Nät AB

Ljusnedal södra

Härjedalen

Härjeåns Nät AB

Tännäs

Härjedalen

Kontakt

Carl Nordenberg

Handläggare, företagsstöd