Publiceringsdatum: 7 juni 2019

Statliga kontor i 275 av 290 kommuner – bättre samverkan behövs för mer service

Skyltar för de tre svenska myndigheter, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.Foto: mostphotos.se

Statlig närvaro mätt i antalet statliga arbetsställen finns i alla Sveriges kommuner utom 15, och i samtliga av Jämtlands läns kommuner. Det här framgår av den delredovisning av den kartläggning som regeringen uppdragit till länsstyrelserna att ta fram.

Länsstyrelsen i Örebro län har samordnat kartläggningen och presenterat en samlad delredovisning till civilminister Ardalan Shekarabi.

Bilden av hur statliga myndigheter finns representerade på Sverigekartan kan läsas på två sätt:

  • Norrbotten, Jämtland och Gotland är de län som har flest antal arbetsställen per invånare. På kommunnivå mätt i kontor per invånare blir bilden annorlunda och flera ytstora kommuner i Norrlands inland blir framträdande.
  • De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne har flest antal statliga arbetsställen totalt. På kommunnivå sticker residensstäderna (städer där länsstyrelserna har sitt huvudsäte) ut med flest statliga arbetsställen.

Totalt finns 2 930 statliga arbetsställen runt om i Sverige. De 15 kommuner* som helt saknar närvaro är i huvudsak mindre kommuner där arbetsställen finns i angränsande kommuner. Polisen är den myndighet som har flest arbetsställen av de statliga myndigheterna (308 stycken) och har också störst geografisk spridning (finns i 254 av landets 290 kommuner).

– Flera myndigheter pekar på ökad myndighetssamverkan som en möjlighet att förbättra den statliga servicen. De ser att de servicekontor som redan finns etablerade på 113 platser i landet är en intressant möjlighet för att kunna ge medborgarna bättre service, säger Maria Larsson, landshövding i Örebro län.

Länsstyrelsernas uppdrag ska slutredovisas till regeringen senast 15 augusti i år.

*) Statliga arbetsställen saknas i dessa 15 kommuner: Nykvarn i Södermanlands län, Ydre i Östergötlands län, Aneby, Gnosjö, Mullsjö, Habo i Jönköpings län, Osby i Skåne län, Grästorp, Essunga, Gullspång, Töreboda, Hjo i Västra Götalands län samt Gagnef, Orsa och Säter i Dalarnas län.

Kartläggning av statlig närvaro och service i länen – En samlad delredovisningPDF

Kontakt

Jöran Hägglund

Landshövding

Peter Andrén

Enhetschef, Landsbygdsenheten