Publiceringsdatum: 3 juni 2019

Senast uppdaterad: tisdag 10 december, 15.10

Nu genomför vi åtgärder för att skydda naturen i Vålådalens naturreservat

Blanktjärn. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kring flera områden i Vålådalsfjällen har nu gränsen nåtts för vad naturen tål och området behöver vila, återhämta sig och få ett bättre skydd.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har i dag den 3 juni 2019 fattat beslut om åtgärder för att skydda naturen i Vålådalens naturreservat.

– Vi ser att området behöver vila, återhämta sig och få ett bättre skydd för att området ska utvecklas hållbart, säger Susanna Löfgren, länsråd vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Med anledning av det höga besökstrycket i Vålådalen, vilket sliter hårt på naturen, införs nu både tillfälliga och permanenta begränsningar för att gå och cykla i delar av naturreservatet. Begränsningar kommer bland annat att införas vid den riksbekanta Östra Blanktjärn med omgivningar.

– Vi hoppas att de tillfälliga begränsningarna ska respekteras av alla besökare. Under tiden arbetar vi vidare med att planera för långsiktigt hållbar utveckling i området, säger Wictoria Wadman, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Beslutet har föregåtts av en bred remiss till många berörda parter såsom kommuner, organisationer, samebyar med flera.

Sammanfattning av åtgärder i reservatet

Nedan listas de åtgärder som Länsstyrelsen vidtar i Vålådalens naturreservat från och med sommaren 2019.

Tillfälliga begränsningar – upp till tre år från och med sommaren 2019

 • Blanktjärn och dess nära omgivningar – endast vandring längs led
  Blanktjärn och marken runt tjärnarna har nått gränsen för vad naturen tål och behöver återhämtning. För att bevara de unika Blanktjärnarna ser vi ingen annan lösning än ett tillfälligt förbud att gå på marken runt Blanktjärn och i dess nära omgivningar.
 • Mårtensflätet och dess nära omgivningar – cykelfritt
  Området runt Blanktjärnarna är extra skyddsvärt och vi bedömer att det är motiverat att skapa ett tillfälligt cykelfritt område här, tills vi har en fullständig plan för friluftslivet i Blanktjärnsområdet.
 • Holkendurrie – cykelfritt
  Stigen är fortsatt öppen att vandra men det kommer från och med sommaren 2019 inte att vara tillåtet att cykla genom området. Detta gäller till och med sommarsäsongen 2021.
 • Gröndalsdeltat – cykelfritt
  Vi väljer att införa ett tillfälligt cykelfritt område på Gröndalsplatån och längst in i Issjödalen. Cykling får ske efter uppmärkta, statliga sommarleder i området. Längs leden från ”Kungliga” jaktstugan längst in i Issjödalen och upp till Gröndalsplatån får du endast leda cykeln.

Permanent begränsning

 • Pyramiderna får permanent skydd
  I april 2016 skyddades pyramidformationerna i naturreservatet från besökare genom ett tillfälligt förbud att beträda pyramiderna. Marken var utsett för ett ohållbart slitage som äventyrat formen på pyramidåsen. Återhämtningen har sedan dess varit mycket långsam. Eftersom det är ett högt besökstryck i området väljer vi att permanenta förbudet att beträda pyramiderna.

Kontakt

Wictoria Wadman

Handläggare

Telefon 010-2253329