Publiceringsdatum: 21 mars 2019

Senast uppdaterad: måndag 10 februari, 13.57

Information om leden mellan Storulvån och Gåsåns rastskydd

Länsstyrelsen kommer inte att ersätta bron över Handölan under 2020 längs leden mellan Storulvån och Gåsen. Anledningen är den översyn som pågår av hur lederna i området ska dras i framtiden.

Vinterlandskap med ledkryss

Tillfällig skidled över Handölan

Skidleden mellan Storulvån och Gåsenstugorna, via Tjallingen och Gåsåns rastskydd, dras under vintern 2020 om på grund av att bron över Handölan inte längre finns kvar. Den tillfälliga skidleden är markerad med plastkäppar och startar vid parkeringen intill Storulvåns fjällstation. Den går sedan över Handölans is. Ledsträckningen är markerad med blått på kartan.

Överfarten kan stängas med kort varsel om ån går upp. Vi hänvisar då till befintlig skidled via Sylarnas fjällstation för ledsträckan Storulvån - Gåsenstugorna.

Kom ihåg att du själv alltid måste ta ansvar för din egen säkerhet! Färd på isar kan innebära en särskild risk.

Titta på karta över områdetPDF

För sommarleden gäller följande:

Ledsträckan Storulvån–Tjallingen–Gåsåns rastskydd stängs som sommarled.

Anledningen till att den raserade bron inte ersätts är den översyn som pågår av hur lederna i området ska dras i framtiden.

Det här innebär att vi under barmarksperioden hänvisar besökare till de övriga, befintliga sommarlederna i området.

Alternativen är:

  • leden från Storulvåns fjällstation till Sylarnas fjällstation,
  • leden från Sylarnas fjällstation till Gåsenstugorna, via Gamla Sylens rastskydd,
  • vid Storforsen finns en bro över Handölan.

Ta gärna del av skyltarnas innehåll.

Karta över områdetPDF

Vada inte!

Att försöka vada över ån Handölan kan vara förenat med livsfara eftersom det inte finns några lämpliga vadställen.

Vi avråder dig från att vada över åns strömmande vatten.


Kontakt