Publiceringsdatum: 27 februari 2019

Ett handslag för fortsatt samverkan i arbetet med tolerans­nivåer för rovdjurs­skador på ren

Renhorn på fjäll. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Riksdagen har beslutat att toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur ska vara maximalt 10 procent räknat på en samebys faktiska renantal i vinterhjorden. Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Dalarna samt Naturvårdsverket är överens med Sametinget om viktiga principer och utgångspunkter i det fortsatta arbetet med att nå dessa toleransnivåer.

Renantalet i en sameby baseras på fastställda renlängder som lämnats in till Länsstyrelsen och utgörs av årliga renräkningar av vinterrenhjorden efter slakt.

Under januari träffades en viktig överenskommelse mellan Länsstyrelserna i de fem nordliga länen , Naturvårdsverket och Sametinget. Överenskommelsen innebär att myndigheterna är överens om ett antal grundläggande principer inför det fortsatta gemensamma arbetet med att nå toleransnivåer för rovdjursskador på ren.

Handslaget innebär att parterna erkänner och respekterar två utpekade underlag som grund för det fortsatta arbetet. Dessa är:

  • Produktionsmodellen – en forskningsbaserad modell för beräkning av samebyarnas renförluster
  • Resultaten från det nationella inventeringssystemet för stora rovdjur

Vi är överens om att dessa två är de bästa kunskapsunderlag vi har tillgång till i nuläget, säger Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län.

Överenskommelsen innebär också att parterna är överens om att bidra till och förbättra underlagen, säger Per-Olof Nutti, styrelseordförande i Sametinget.

Kontakt

Henrik Hansson

Viltchef