Publiceringsdatum: 21 februari 2019

Tännforsens naturreservat blir större

Tännforsen sett uppifrån

Tännforsen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Tännforsens naturreservat bildades 1971 med syftet att bevara ett av Sveriges största outbyggda vattenfall. Länsstyrelsen Jämtlands län har nu beslutat om att utöka naturreservatet från 11 hektar till ungefär 100 hektar.

Anledningen till utvidgningen är att skydda hotade arter som man under senare år har hittat i skogen nära fallet. Dimman som bildas när vattenmassorna faller nerför klippkanten utgör livsmiljö för flera mycket sällsynta arter som finns på väldigt få ställen i landet.

Tännforsen är ett bra exempel på hur ett naturreservat kan främja både höga naturvärden och friluftsliv. Det spektakulära vattenfallet är ett populärt besöksmål och i naturreservatet har Länsstyrelsen väl iordningsställda stigar och utkiksplatser. Detta gör att du som besökare enkelt och säkert kan beskåda vattenfallet och uppleva naturmiljön.

Inför utvidgningen av naturreservatet har Länsstyrelsen satsat lite extra på att renovera och rusta upp stigar och anordningar för att på bästa sätt tillgängliggöra naturreservatet.

Tännforsens naturreservat

Kontakt

Per Sander

Chef Naturskydd och förvaltning