Publiceringsdatum: 1 februari 2019

Slimmad budget för naturvård

Foto: Maria Brun Thegerström/Mostphotos.com

Naturvården får kännbart minskade anslag 2019. Foto: Maria Brun Thegerström/Mostphotos.com

Den budget som togs av riksdagen i december innebär betydligt mindre pengar för naturvårdsarbetet hos landets länsstyrelser. Jämtlands län är inget undantag.

De kraftiga nedskärningarna av anslagen för naturvårdsinsatser – Åtgärder för värdefull natur och Skydd av värdefull natur – drabbar även naturvårdsverksamheten i vårt län.

Anslagen finansierar allt från underhåll av statliga fjälleder, inventering av rovdjur, förvaltning av länets naturreservat till drift av Naturum i Vålådalen och åtgärder för att skydda hotade arter.

En nedskärning på ungefär 35 procent är kännbar och innebär hårda prioriteringar av verksamheten. Vi får helt enkelt göra det bästa vi kan av situationen för att lösa de uppdrag vi har att hantera, konstaterar Bitti Jonasson som är chef på Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Jämtlands län.

Neddragningarna lämnar också ett mycket litet utrymme för att skydda nya områden i naturen. Naturskyddsarbetet kommer därför att fokusera på att slutföra reservatsbildningar som kommit långt i processen och att inventera för framtiden.

Kontakt

Bitti Jonasson

Enhetschef Naturvårdsenheten

Göran Gabling

Biträdande enhetschef

Susanna Löfgren

Länsråd