Beslutsmöten

Här kan du läsa vilka beslut som länsledningen (landshövdingen och länsrådet) har fattat vid de beslutsmöten som regelbundet hålls på Länsstyrelsen.

Kontakt

Linda Vikström

Länsrådets sekreterare