Beslutsmöten

Här kan du läsa vilka beslut som ledningen (landshövdingen, länsrådet och biträdande länsrådet) har fattat vid de beslutsmöten som regelbundet hålls på Länsstyrelsen.

Kontakt

Christina Tirén

Länsrådets sekreterare