Beslutsmöten

Här kan du läsa vilka beslut som länsledningen (landshövdingen och länsrådet) har fattat vid de beslutsmöten som regelbundet hålls på Länsstyrelsen.

Aktuella beslut

Nedan listas en sammanställning av beslut från de tre senaste månaderna. För tidigare beslut hänvisar vi till vårt diarium.

Kontakt

Linda Vikström

Länsrådets sekreterare