Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ändring av Härjedalens älgförvaltningsområde i Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om ändring av älgförvaltningsområdesgränsen för Härjedalens älgförvaltningsområde. Beslutet gäller från den 5 december 2022.

Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7, Östersund samt på lansstyrelsen.se/jamtland Länk till annan webbplats.

Skicka eventuella synpunkter

Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 4 januari 2023. Ange diarienummer 218-6744-2022. Skicka till jamtland@lansstyrelsen.se

Läs beslutet Pdf, 1.7 MB.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss