Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Renar på privat mark mellan den 1 maj och 30 september

Strövrenar betar vid hus

Foto: Tuula Andersson/Mostphotos

Renen är ett fritt vandrande djur som flyttar till olika platser beroende på årstider och betestillgång.

Enligt Rennäringslagen får renen beta på vinterbetesmarkerna (privata marker) från 1 oktober fram till och med 30 april. I Härjedalen gäller andra datum för när renar får beta på privata marker i enlighet med betsavtal. I huvudsak innebär avtalen att vinterbete på privat mark får ske 1 november till och med 30 april.

Därefter ska renarna befinna sig på åretruntmarkerna dvs. i fjällen. Väder, vind och tillgången på bete påverkar renens flyttmönster och det händer att renar befinner sig på privata marker under tid som de inte ska vara där. I regel sker det mycket kortvarigt och utan att markägaren har några problem. Det finns dock tillfällen då renarna inte bara strövar över utan också uppehåller sig på privata marker. Markägaren kan då behöva komma i kontakt med den berörda samebyn för att få bort renar från sina marker.

Länsstyrelsen får telefonsamtal om renar som fortfarande befinner sig på vinterbetesområdena efter den 30 april. Samtalen kommer från markägare, jaktlag och allmänhet. Många av telefonsamtalen handlar om att den som ringer inte vet vilken sameby som ska kontaktas eller att det saknas kontaktuppgifter till berörd sameby.

På sametingets webbplats finns en kartfunktion som visar de områden som samebyarna använder till renbete. Där finns också kontaktuppgifter till respektive sameby.

Sametingets webbplats med kontaktinformation till samebyar i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Sametingets webbplats med karta över rennäringens markanvändning Länk till annan webbplats.

Mer information rennäringen kan du läsa om på vår webbplats.

Information om rennäringen

Kontakt

Göran Gabling

Biträdande enhetschef, Naturvårdsenheten

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss