Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om fällavgifter för älgjakten jaktåret 2022/2023

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat att fällavgiften för älg under jaktåret 2022/2023 inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Jämtlands län, ska vara 300 kronor för vuxet djur och 50 kronor för årskalv.

Beslutet med diarienummer 218-2779-2022 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7, Östersund samt på webben.

Skicka eventuella synpunkter

Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 23 maj 2022. Skrivelsen skickas elektroniskt till jamtland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 östersund

Använd diarienummer

Märk med diarienummer 218-2779-2022.

Läs beslutet Pdf, 163.7 kB.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss