Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upprustning av länets fjälleder

Vintrigt fjäll med rött ledkryss i förgrunden

Fotograf: Länsstyrelsen Jämtlands län/Wictoria Wadman

Länsstyrelsen kommer under 2022 att rusta upp över 30 mil av de statliga fjällederna i länet. Syftet är att förbättra tillgänglighet och fjällsäkerhet inom ledsystemet.

Arbetet kommer huvudsakligen att utföras av entreprenörer under ledning av Länsstyrelsen. I huvudsak utförs arbetet under perioden juni – augusti i samråd med berörda samebyar.

Upprustning av vinterled innebär att befintliga ledstolpar med kryss och reflexer byts ut eller ersätts. Arbetena kommer inte att påverka möjligheterna för allmänheten att nyttja lederna under pågående arbete.

Lederna som rustas upp

Vi kommer att rusta upp följande befintliga leder:

Storulvån – Sylarna - Helags

 • Sommarleden mellan Blåhammaren och Sylarna samt sommarleden mellan Blåhammaren och Ulvåtjärn, cirka 700 meter spångning
 • Vinterleden mellan Storvallen-Sevedholm, 7 kilometer
 • Vinterleden mellan Blåhammaren och Ulvåtjärn, cirka 6 kilometer
 • Vinterleden mellan Rundhögen, Blåhammarens fjällstation, Endalen och Norska gränsen. Cirka 13 kilometer
 • Vinterleden mellan Sylarna och Helags, cirka 23 kilometer.

Vålådalsområdet

 • Vinterleden mellan Stensdalen-Skaftet, cirka 6 kilometer
 • Vinterleden Vålådalen-Vålåstugorna, Vålåstugorna-Lunndörrstugorna och Vålådalen-Lunndörrstugorna, cirka 46 kilometer.

Västra Härjedalen

 • Vinterleden Skedbrostugan-Tänndalen, cirka 21 kilometer
 • Vinterleden Fjällnäs-Storvigelen, Norska gränsen, samt Bolagskammen-Fjällnäs, cirka 8 kilometer.

Offerdalsfjällen

 • Vinterleden mellan Höjden – Stor-Burvattnet: Ledupprustning omfattar 7,5 kilometer av denna led
 • Vinterleden mellan Stor-Mjölkvattnet - Övre Oldsjön: Ledupprustning omfattar 10,5 kilometer av denna led
 • Vinterleden mellan Långvattnet – Sandtjärnen – Jänsmässholmen: Ledupprustning omfattar 5,5 kilometer av denna led.

Hotagsfjällen

 • Vinterleden mellan Lakavattnet – Storåbränna – Stor-fulvurn: Ledupprustning omfattar 32,5 kilometer av denna led.

Frostviken

 • Leden mellan Hamptjärn – Raukasjö – Raukaselet är en sommarled och vinterled. Ledsträckan är 21 kilometer och upprustningen avser vinterledmarkering
 • Vinterleden mellan östra änden Raavrejaevrie -nordvästra änden Raukasjön. Ledsträckan är 11,5 kilometer
 • Vinterleden mellan Brattli – Jougdaberg som är på 24,5 km. Upprustningen avser vinterledmarkeringen
 • Leden mellan Härbergsdalen-östra Värjarbygget som är en sommar-, vinter-, och skoterled. Ledsträckan är 15,5 kilometer och upprustningen avser vinterledmarkeringen
 • Leden mellan bron över Saxån – östra änden Värjaren som är en sommar-, vinter- och skoterled. Ledsträckan är 18 kilometer och upprustningen avser vinterledmarkeringen
 • Leden mellan Brattli – ledkors söder om Sielken. Leden är en sommar-, vinter- och skoterled. Ledsträckan är 35 kilometer och upprustningen avser vinterledmarkeringen
 • Vinterleden mellan Blomhöjden - Jougdaberg – Fiskåvattnet. Ledsträckan är 10 kilometer.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter om våra fjälleder och tillhörande anläggningar så är du välkommen att kontakta oss på följande adress.

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss