Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Välkomna till fjälls!

Vintrigt kalfjäll

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/Alf Kjellström

Vårvintern är en av fjällturismens högsäsonger. Från den 15 februari till och med den 19 april underhåller Länsstyrelsen de statliga vinterlederna i Jämtlands och Härjedalens fjällområden för att de ska vara säkra att färdas på. Arbetet innebär bland annat att extra markering sätts längs ledsträckor där kryssmarkeringar snöat över samt att ledsträckning över isar markeras.

I länet finns cirka 170 mil statliga vinterleder och förhållandena skiljer sig mycket åt på lederna inom olika delar av Jämtlands län. I skogslandet är det generellt bra med snö medan det på leder som går över kalfjäll bitvis är lite snö på grund av hård vind och det kan vara isigt. Då snötäcket är tunt kan det finnas stenar längs lederna som kan orsaka skada, särskilt för skoteråkare. Sjöisarna är generellt pålitliga längs lederna i hela länet.

Fortsatt arbete för att göra fjällederna säkra

Efter den senaste tidens hårda vindar och på vissa platser kraftiga snöfall, pågår fortfarande arbete för att göra fjällederna säkra. Det gäller i synnerhet fjälleder i länets norra del i östra och västra Frostviksfjällen. Länsstyrelsen arbetar under hela vecka 7 med att säkra lederna i de områdena. Från västra Frostviksfjällen rapporteras även att det finns relativt många isvakar, så kallade kallkällehål, där leder passerar sjöar eller bäckar. Uppmärksamhet och försiktighet gäller alltid vid färd över sjöisar.

Länsstyrelsen arbetar löpande med att säkra och underhålla de statliga fjällederna under säsongen. Förhållandet på fjällederna kan växla fort på grund av varierande väderförhållanden. Det innebär att det finns saker som du som fjällbesökare bör tänka på innan du gör din fjälltur.

Viktigt att tänka på innan du gör din fjälltur

  • Oavsett om du färdas på skidor eller skoter behöver du vara medveten om att hård vind och oväder kan förorsaka brister i ledsystemet som kan ta tid att åtgärda, även under säsong.
  • Färd på isar kan innebära en särskild risk. Kom ihåg att du själv alltid måste ta ansvar för din egen säkerhet!
  • En rekommendation är att alltid ha med dig karta och kompass eller GPS samt annan säkerhetsutrustning. Träna också på att använda utrustningen innan olyckan är framme.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss