Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Goda nyheter – inga höga halter arsenik i vattnet

Analyserna från provtagningarna vid Hugos trä är klara. De visar att det inte finns några höga halter av arsenik i grundvattnet.

Ytliga jordprover tagna i anslutning till byggnaden visar högre arsenikhalter. Detta var dock väntat med tanke på verksamheten.

Ingen sanering just nu

Eftersom analyser av mark och grundvatten inte visar på alarmerande höga arsenikhalter kommer det inte att krävas någon sanering i nuläget.

När det blir aktuellt att riva byggnaden där verksamheten bedrivits, blir det annorlunda. Då kommer vi på Länsstyrelsen att kräva en sanering.

Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kristina Tajani

Miljöhandläggare