Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad vistelse i naturen under pandemin

Vackermyrens rastplats och ramp

Under sommaren har fler än vanligt valt att vistas i naturen. Det bekräftar både Naturvårdsverkets enkät och Länsstyrelsens besöksräknare. Mycket tyder på att corona-pandemins restriktioner gett ett ökat intresse för friluftsliv.

Bland privata och offentliga aktörer inom friluftsliv, som fått svara på en enkät från Naturvårdsverket, svarar majoriteten att de upplevt en stor ökning av besökare i naturen. Även en ökning av antalet förstagångsbesökare är tydlig.

Länsstyrelsens egna mätningar av antalet besökare styrker det resultatet. Preliminär statistik från sommarens mätningar i några av våra mest besökta områden visar på en ökning av antalet besökare med upp till nästan 75 procent. Till exempel har besökarantalet i ett stadsnära naturreservat som Tysjöarna ökat med 60 procent. Sonfjällets nationalpark har fått 74 procent fler besökare i år jämfört med samma period 2019.

– Det är glädjande att allt fler letar sig ut i länets fina natur. Vi arbetar hela tiden med att marknadsföra och göra våra naturreservat tillgängliga för många olika kategorier av besökare, säger Per Sander, funktionschef på Naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Utmaning med ökat antal besökare

Även om det är övervägande positivt att många hittat ut till länets naturreservat så har det rapporterats om överfulla parkeringar, slitna anordningar och nedskräpning vid entréer och längs leder.

Allemansrätten tillåter människor att färdas fritt och vistas i naturen. Den rättigheten behöver vi vara rädda om. Vi värnar allemansrätten bäst genom att alltid visa hänsyn till naturen, markägare samt andra intressenter som har rätt att nyttja marken, till exempel samebyarna. Ju mindre avtryck vi lämnar efter oss desto bättre för alla.

– Sverige är känt för sin allemansrätt. De flesta vet i stort vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra. Men att rättigheterna som besökare i naturen också åtföljs av skyldigheter i hur du beter dig vet inte alla. Den här sommaren är det tydligt att alla inte förstått att det man bär med sig ut på fjället tar man med hem – man lämnar inte soporna i rastskyddet eller i naturen! Där har vi en utmaning med att nå ut brett inför nästa sommar, säger Per Sander.

Länsstyrelsens naturvårdsenhet har utvärderat sommaren och redan påbörjat planering inför nästa sommar. Utökad tillsyn i naturreservaten, förstärkta och utökade anordningar samt lättillgänglig information om vad som gäller för besökare, är några av punkterna som står på agendan. Länsstyrelsen sköter om naturen i naturreservaten för att främja värden och biologisk mångfald.

Mer information

  • Det finns cirka 220 naturreservat och en nationalpark i Jämtlands län. De är spridda i hela länet och går att besöka dygnet runt.
  • I appen Naturkartan Jämtland finns alla våra naturreservat beskrivna med kartor. Den finns att ladda ner i Google Play och AppStore och är kostnadsfri. Naturkartan Jämtland finns även på webben, www.naturkartan.se Länk till annan webbplats..

Läs även pressmeddelandet från Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Per Sander

Chef Naturskydd och förvaltning