Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Publiktak på 8 personer införs i Jämtlands län

Glest med stolar.

Från och med tisdag den 24 november är det förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare i Jämtlands län. Undantag görs för begravningsceremonier där upp till 20 personer kan delta under förutsättning att villkor för att minska risken för smittspridning följs.

Beslutet innebär då att det nationella undantaget för sittande publik upp till 300 personer inte längre gäller i Jämtlands län. Begränsningen om 8 personer gäller även för sittande publik.

Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga corona-läget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta. Länsstyrelsen har fattat beslut efter samråd och dialog med smittskyddsenheten vid Region Jämtland Härjedalen.

Vi anser att detta är nödvändigt för att begränsa antalet kontakter mellan människor och på det sättet motverka smittspridningen, säger Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län.

Föreskrifterna gäller tillsvidare, men utvärderas löpande med hänsyn till hur smittspridningen utvecklar sig i länet.

Beslut om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 Pdf, 168.2 kB.

Frågor och svar - FAQ

Ja

I Jämtlands län gäller ett tak för max åtta deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller även med ”sittande gäster”. Regeringen har dock gjort undantag från huvudregeln för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. Vid sådana får antalet deltagare vara maximalt 20.

Ja

Från och med den 24 november 2020.

Såväl regeringens förordning som Länsstyrelsens föreskrifter gäller tills vidare, men kommer att ses över löpande. Utgångspunkten är att de inte ska gälla längre än 4 veckor.

Politiska sammanträden omfattas inte av beslutet. Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Ordningslagen definierar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så här:

Allmän sammankomst:

  1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
  2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
  4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
  5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även cirkusföreställningar.

Offentlig tillställning:

  1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  2. danstillställningar,
  3. tivolinöjen och festtåg,
  4. marknader och mässor, samt
  5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Polismyndigheten kontrollerar efterlevnaden av ordningslagen och föreskrifter beslutade med stöd av ordningslagen.

Kontakt

Jon Paulsson

Jurist