Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kampanj uppmärksammar risk för ökat våld i hemmet

Kampanbild med texten: Våga berätta. Det finns hjälp att få! Kontakta socialtjänsten i din kommun, eller ring Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Du kan vara ananym. Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna - Tillsammans mot våld.

Bild: Gullers Grupp

Pandemin har medfört begränsningar i vardagen och påverkan på individnivå – med det ökar också riskerna för att utsättas för våld i hemmet. För att stärka arbetet mot våld i nära relationer och nå ut till våldsutsatta arbetar länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med kampanjen Tillsammans mot våld.

Råd och rekommendationer i samband med covid-19-pandemin har på olika sätt förändrat vardagen för många. I samband med att många arbetar hemifrån och inte umgås i sina vanliga nätverk minskar kontakt med vänner, kollegor och grannar som kan upptäcka våldsutsatthet och bidra till att utsatta får kontakt med samhällets hjälpinsatser.

Vi behöver alla hjälpas åt för att nå ut till våldsutsatta och visa att de har rätt till skydd, stöd och hjälp, säger Jenny Einebrant, samordnare på Länsstyrelsen i Jämtlands län i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten arbetar med regeringens nationella strategi att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna har dessutom ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för att strategin ska få genomslag i länen genom att stödja aktörer i deras våldsförebyggande arbete.

Det är viktigt att vi som regionala myndigheter arbetar tillsammans för att visa att våld är ett allvarligt samhällsproblem som vi tar på största allvar. Nu gör vi det genom att delta i den nationella kampanjen Tillsammans mot våld, säger Jenny Einebrant.

Kontakt

Jenny Einebrant

Samordnare Mäns våld mot kvinnor