Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mångfald en viktig del vid fördelning av kulturmiljöanslag

Halvars i Lillhärdal.

Länsstyrelsen tilldelas pengar från Riksantikvarieämbetet som ska användas till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer i länet.

Hanteringen av anslaget styrs av förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer som också sätter ramar för hur ansökningar ska hanteras. De nationella målen för kulturmiljöarbetet anger inriktningen.

Länsstyrelsen Jämtlands län anser det är nödvändigt med en tydlig riktlinje vid fördelningen av kulturmiljöbidraget.

  • Syftet med denna riktlinje är att ge vägledning till handläggarna vid kulturmiljö för att uppnå väl avvägda och motiverade beslut. Fördelningen ska vara transparant och rättssäker.
  • Målet med riktlinjen är att nå en mångfald av kulturmiljöer i fördelningen av kulturmiljöanslaget.

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie