Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jakten på den försvunna kisaskan har startat

Nu letar vi efter kisaska i Ulriksfors. Det är ett farligt ämne. På bilden ser vi Peder Englund på företaget Envix. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län, Kristina Tajani

Med konsulter, maskiner och pengar från Naturvårdsverket är vi på jakt. Vi söker efter kisaska i Ulriksfors.

Under vecka 45 och 46 undersöks marken i Ulriksfors strax söder om Strömsund. Det finns goda skäl att vi är just där.

Här har det funnits en massafabrik. Där har man använt timmer för att tillverka pappersmassa. Av pappersmassan har man sedan tillverkat papper.

Kisaska kommer från ämnet svavelkis. Det användes när man tillverkade pappersmassa. Kisaska är en slags järnoxid med höga halter tungmetaller.

Kadmium och kvicksilver är tungmetaller

Den verksamheten har varit farlig för miljön. Fabriken har släppt ut föroreningar som tungmetaller och kolväten. Kolväten är hälsofarliga för oss människor och kan orsaka cancer.

När man har kunnat fastställa hur mycket föroreningar det finns kommer området att saneras.

Bilden på området är tagen när massafabriken var igång. Foto: Krigsarkivet

Pengar från Naturvårdsverket

Pengar för att betala för undersökning och sanering har vi på Länsstyrelsen sökt. Vi fick pengar från Naturvårdsverket.Det är Strömsunds kommun som är huvudansvariga för arbetet.

Ingen plats för en förskola

Delar av området undersöktes år 2017 och 2018. Då upptäcktes höga halter av bly och arsenik. Ett mindre område – som skulle nyttjas till en förskola – sanerades.

Fabriken har släppt ut föroreningar som tungmetaller och kolväten. Därför tar vi prover på jorden. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län, Kristina Tajani

Fakta:

  • Massafabriken var igång drygt 30 år – från 1916 till 1947. Vanliga föroreningar från massafabriker är kisaska.
  • Bekämpningsmedel – som innehöll bland annat kvicksilver – tillsattes i fibermassan för att motverka mögel. Bekämpningsmedlen användes också på timmerupplagen för att motverka skadedjursangrepp.
  • År 1944 och 1947 upptäcktes en mycket stor mängd döda fiskar nära fabriken i Fångsjön. Vid kontroller upptäcktes höga halter av kvicksilver i fiskarna och ytvattnet.
  • Efter det att sulfitfabriken stängdes har det funnits bland annat en textilfabrik och en fångvårdsanstalt på området.

 

Kontakt

Kristina Tajani

Miljöhandläggare