Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Detta gör landshövdingen vecka 46 och 47

Landshövding Jöran Hägglund

De kommande veckorna ska Jöran Hägglund arbeta med bland annat det Regionala skogsprogrammet för Jämtlands län.

Måndag 9 november

  • Interna möten
  • Digitalt kommunalrådsmöte kring gemensamma frågor.

Tisdag 10 november

  • Digitalt chefsmöte om planering av totalförsvaret i de fyra nordliga länen.
  • Möte om framtidens länsstyrelser.

Onsdag 11 november

  • Digitalt chefsmöte om planering av totalförsvaret i de fyra nordliga länen.
  • Digitalt samverkansmöte om Covid-19 med länets kommunstyrelseordföranden, regionråd och regiondirektörer.

Torsdag 12 november

  • Samverkanskonferens för myndighetschefer med anledning av pandemin.
  • Digitalt landshövdingsmöte.

Fredag 13 november

Styrgruppsmöte - Regionalt skogsprogram Jämtland.

Måndag 16 november

Interna möten

Tisdag 17 november

  • Möte med myndighetsnätverkets projektägare.
  • Programrådsmöte - Regionalt skogsprogram Jämtland.

Onsdag 18 november

Interna möten

Torsdag 19 november

Programrådsmöte - Regionalt skogsprogram Jämtland.

Fredag 20 november

Interna möten

Kontakt

Jöran Hägglund

Landshövding

Anneli Zetterström

Landshövdingens sekreterare