Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klart för nytt stöd till enskilda näringsidkare

bild på ett skrivbord med dator, kalender, mobil

Foto: Åsa Lännerström, Scandinav bildbyrå

Nu har regeringen fattat beslut om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin. Stödet kommer att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

På torsdagen fattade regeringen beslut om ett nytt stöd till enskilda näringsidkare som inte har kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats under den pågående pandemin. Stödet kommer att kunna sökas från och med den 10 november och kommer att handläggas av sju länsstyrelser. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Nu kraftsamlar regeringen och berörda myndigheter för att stötta dessa företagare. Sedan förslaget gick på remiss har vi fokuserat på att bygga upp en organisation som ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut samt uppföljning av stöd som betalats ut, säger Kristi Ahlstrand, nationell samordnare för omsättningsstödet.

Den enskilda näringsidkaren kan få ersättning med upp till 75 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden. En förutsättning för att beviljas stöd är bland annat att näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år, att omsättningstappet beror på effekterna av pandemin och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning. Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021 och sker genom ett digitalt system som Boverket har tagit fram och som snart finns på deras webbplats.

År 2018 fanns det enligt Statistiska centralbyrån cirka 600 000 aktiva enskilda näringsidkare i Sverige med en genomsnittlig nettoomsättning på 390 000 kronor. Cirka 100 000 av dessa fanns inom de branscher som påverkats av coronapandemin, som exempelvis konstnärlig och kulturell verksamhet och konsumenttjänster som hår-, skönhets- och kroppsvård.

Länsstyrelserna förväntar sig ett stort antal ärenden och kommer att prioritera dessa högt, säger Kristi Ahlstrand.

Vilka länsstyrelser handlägger stödet?

  • Länsstyrelsen i Stockholms län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län.
  • Länsstyrelsen i Östergötlands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län.
  • Länsstyrelsen i Skåne län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Hallands eller Västra Götalands län,
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.
  • Länsstyrelsen i Västernorrlands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Jämtlands eller Västernorrlands län.
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Västerbottens eller Norrbottens län.

Mer information

Omsättningsstöd till näringsidkare

Kontakt

Lisa Bois

Handläggare

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling