Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu letar vi efter arsenik och gamla synder

När vi använder en så kallad borrbandvagn kan vi både ta jordprover och sätta ner grundvattenrör. På bilden ser vi en av de konsulter vi på Länsstyrelsen anlitar. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Nu undersöker vi ett område vid en gammal träimpregneringsanläggning i Ragunda kommun. I värsta fall kommer vi att hitta arsenik.

Anläggningen är inte längre i drift. Verksamheten med tryckimpregnering av virke kan ha lett till föroreningar i marken. Vi letar efter arsenik och andra metaller.

Prover tas på både grundvatten och jord. Analys av proverna tar 2–3 veckor.

3 000 misstänkta platser och verksamheter

Vi letar upp alla typer av verksamheter som kan ha förorenat mark och vatten. Enbart i Jämtlands län har vi hittat närmare 3 000 platser.

Det är bland annat sågverk, tjärfabriker, verkstäder, brandövningsplatser, bensinstationer och platser där man arbetat med metallutvinning.

Om det inte finns kvar någon ansvarig verksamhetsutövare – till exempel om företaget är nedlagt – så kan vi ansöka om pengar. Då genomför vi undersökningarna. Pengarna får vi från staten.

 

Vid miljöfarlig verksamhet kan farliga ämnen hamna i jorden eller vatten. Vi tar därför jordprover med borr. På bilden Maria Edh. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gräva, borra och sätta ner rör

När vi gör våra undersökningar behöver vi ibland gräva eller borra djupt ner i marken. Det hände också att vi sätter ner rör för att kunna ta prover på grundvattnet. Vi har inga egna maskiner för detta men köper hjälp av konsulter.

Visar det sig att det finns höga halter skadliga ämnen i mark eller vatten så ansöker vi om pengar för att gå vidare med saneringsåtgärder.

Finns naturligt i berget …

Sökandet efter föroreningar från olika verksamheter kan ibland försvåras av att vissa ämnen – exempelvis metaller – kan finnas naturligt i berggrunden.

I Jämtlands län kan det lokalt förekomma naturligt höga halter av exempelvis arsenik. Det kommer från en bergart – en speciell typ av skiffer – som är vanlig här. Det handlar inte om dödliga halter men det kan innebära att det är klart olämpligt att dricka vatten eller odla grönsaker och bär på vissa ställen.

Kontakt

Kristina Tajani

Miljöhandläggare